Akvi Primer Tix

TÜÜP Vesialuseline akrülaatvärv.

SOBIVUS Puitpindadele sisetingimustes.

KASUTUSOBJEKTID Sobib mööblile, liistudele, ustele jmt puitpindadele sisetingimustes.

Akvi Primer Tix ohutuskaart

Kategooria:

Kirjeldus

Omadused Kiiresti kuivav tiksotroopne kruntvärv sisetingimustesse. Lihtne pihustada ka püstiasendis.

Toonid Valge.

Läikeaste Matt

KuluAkvi Primer Tix
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi ja Akvi lahusti

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine, lisaõhuga kõrgsurvepihustamine ja õhkpihustamine.

Kuivamisaeg
Akvi Primer Tix
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus u. 40 mahu-%, u. 60 massi-%.

Erikaal 1,4 kg/l.

Tootekood 006 5029

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas, nii värvimise kui kuivamise ajal peab temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-240). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 240-400). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.

Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″ ja rõhk 100-160 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 0,011 – 0,015″ ja rõhk 40-120 bar-i. Pihustusõhu rõhk 1-3 bar-i. Pihustamisnurk valida vastavalt värvitavale objektile.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-10% viskoossuseni 40-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1,4 – 1,8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.

Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top 30, Akvi Top 30 FD, Diccoplast 30 ja Luminol 25 N.

Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda vajaliku viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi või Akvi Thinner.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 65 g/l. LOÜ sisaldus 10 mahu-% vedeldatud kasutusvalmis värvis on 60 g/l. EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus (alaliik A/d) 130 g/l (2010).