Akvi Isolator

TÜÜP Kiiresti kuivav veepõhine akrülaatkruntvärv.

SOBIVUS Sobib puitpaneelidele, liistudele, ustele jmt puitpinnad sisetingimustes.

KASUTUSOBJEKTID
Puitpaneelid, liistud, uksed jmt puitpinnad sisetingimustes.

Akvi Isolator ohutuskaart

Kategooria:

Kirjeldus

Omadused Isoleerivate omadustega kiiresti kuivav kruntvärv sisetingimustesse. Aeglustab oksakohtade läbi imbumist. Aeglustab puidu ekstraktiivainete poolt põhjustatud pinnavärvi muuutusi. Soovitav on värvida kaks korda, et saavutada väga head isoleerivad omadused.

Toonid Valge.

Läikeaste Matt

Kulu
Akvi Isolator
Värvi kulu mõjutavad värvimisviis ja –tingimused, ka värvitava pinna kuju ning kvaliteet.

Vedeldi/lahusti Vesi

Töövahendid Kõrgsurvepihustamine ja lisaõhuga kõrgsurvepihustamine.

Kuivamisaeg
Akvi Isolator
Kuivamist mõjutavad kihipaksus, temperatuur, suhteline õhuniiskus ja ventilatsioon.

Kuivainesisaldus 38 mahu-%
49 massi-%.

Erikaal
1,3 kg/l

Tootekood
005 3841

Kasutamine

Värvimistingimused Värvitav pind peab olema kuiv ja puhas. Värvimise ja värvi kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temperatuur olema üle +18 °C ja suhteline õhuniiskus alla 70%.

Eeltöö Lihvi puitpind lihvimispaberiga (karedusega 150-320). Krunditud pinnad lihvi lihvimispaberiga (karedusega 320-600). Eemalda lihvimistolm enne värvimist.

Värvimine Kõrgsurvepihustamisel vedelda värvi vajadusel veega 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,013″ ja rõhk 80-160 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Lisaõhuga kõrgsurvepihustamisel vedelda vajadusel värvi 0-5%. Soovitatav düüsi suurus on 0,011–0,013″ ja rõhk 40-140 bar-i. Pihustamise rõhk peaks olema u 1-3 bar-i. Pihustamisnurk vali vastavalt värvitava objekti kujule.

Õhkpihustamisel vedelda värvi 0-5% viskoossuseni 60-80s (DIN 4). Soovitatav düüsi suurus on 1.4–1.8 mm ja rõhk 2-3 bar-i.
Pinnatöötlus Soovitatavad pinnavärvid: Akvi Top DS 25, Akvi Top FD 30 30 ja Luminol 25.
Koostisosade segamine Sega värvi hoolikalt enne kasutamist. Vedelda värvi soovitud viskoossuseni.

Töövahendite puhastamine Vesi.

EL LOÜ (VOC) piirväärtused Maksimaalne LOÜ sisaldus värvis on 37 g/l. LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis on 37 g/l.